รายชื่อวิทยานิพนธ์

วิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกของคนชนบทในโลกสมัยใหม่

ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง

“เรื่องหมาที่ไม่หมาหมา": พหุภววิทยาในวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงของสังคมไทยสมัยใหม่

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากระบบยังชีพไปสู่ระบบตลาด: กรณีศึกษาบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การสร้างความหมายของเมืองบุรีรัมย์ในฐานะ “มหานครแห่งกีฬา” (หลักสูตรใหม่)

หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง: การสร้างความเป็นของแท้ในสินค้าทางวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่)

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากระบบยังชีพไปสู่ระบบตลาด: กรณีศึกษาบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาเปรียบเทียบวิกฤตความเป็นแม่ของผู้หญิงชนชั้นล่างในองค์กรสวัสดิการสังคมของรัฐและเอกชน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

การค้าข้าวข้ามโขง: กรณีศึกษาการต่อรองทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พรมแดนไทย-ลาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

กลยุทธ์การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก