สื่อเพื่อการเรียนรู้

งาน 50 ปี คืนสู่เหย้า ชาว Soc Anp

โดย tasocanp46


รับชมบน YOUTUBE

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. CHAPTER 01

โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รับชมบน YOUTUBE

สังคมไทยในสายตาของนักวิชาการญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นในสายตาของนักไทยศึกษา

โดย Professor Tatsuki Kataoka


รับชมบน YOUTUBE