โครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษา

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต (SOC ANP – CMU Alumni)

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาตรี ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในรอบที่สอง (ภาคเรียนที่ 2/2563)

นักศึกษาผู้ต้องการรับทุนสามารถดาวน์โหลดลิงก์แบบฟอร์มรับสมัครทุนได้ใน https://cmu.to/ZOyLP

หากนักศึกษากรอกเอกสารเรียบร้อย นักศึกษานำแบบฟอร์มให้ที่ปรึกษาลงนาม และนักศึกษานำส่งแบบฟอร์ที่สำนักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 63

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 63 ทาง soc-anp.soc.cmu.ac.th

- สัมภาษณ์ทุน วันพุธที่ 23 ธันวาคม 63 ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคาร 3

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน 25 ธันวาคม 63 ทาง soc-anp.soc.cmu.ac.th

 

โปรดติดตามข้อมูลเรื่อง ทุนการศึกษาต่อ และทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอื่นๆ ได้ใน

https://www.facebook.com/rais.soc/