ติดต่อภาควิชา

ที่ตั้ง ภาควิชา

  • ที่อยู่: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์: 0-5389-2209
  • โทรสาร: 0-5394-3546
  • Facebook : Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University

เวลา ทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ - 8.30am to 16.30pm