• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Welcome to SOC-ANP

    Chiang Mai University

หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปั…

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาในหัวข้อ "ผ่าท...

ข่าวกิจกรรม : 23-03-2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม  2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสัง…

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนที่สนใจประเด็นศึกษาเรื่อง "วัดพระธรรมกาย กับสังคมไทย" เข้าร...

ข่าวกิจกรรม : 07-03-2017

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "สังคมศาสตร์ 4.1"

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "สังคมศาสตร์ 4.1"

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา &qu...

ข่าวกิจกรรม : 12-12-2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโน" โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโ…

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว" โดยผู้เขียน รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร...

ข่าวกิจกรรม : 21-11-2016

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ "ปัจฉิมนิเทศ"

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ "ปั…

ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตการทำงานด้านสังคม...

ข่าวกิจกรรม : 11-11-2016

ประมวลกิจกรรม “ทัศนาวิชาการ: ภาคสนาม ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรในเขตดอยอินทนนท์”

ประมวลกิจกรรม “ทัศนาวิชาการ: ภาคสนาม ชุมชนกับการจั…

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ทัศนาวิ...

ข่าวกิจกรรม : 17-10-2016