กิจกรรม

SocAnp NEWS

OPEN NOW‼️ “SOC-ANP CO-LEARNING SPACE” แหล่งเรียนรู้ใหม่ของนักศึกษา มช. ยุค NEW NORMAL

OPEN NOW‼️ “SOC-ANP CO-LEARNING SPACE” แหล่งเรียนรู้ใหม่ของนักศึกษา มช. ยุค NEW NORMAL 

 

พื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกไลฟ์สไตล์การเรียนและการทำงาน ซึ่งไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนและห้องทำงานอีกต่อไป พร้อมเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. บนพื้นที่ชั้น 3 ของอาคาร 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฝั่งทิศตะวันออก) การให้บริการประกอบด้วย

1. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT ROOM)  ให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กล้องวีดีโอและไมโครโฟน) และวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึง พื้นที่การทำงานที่อิสระและปลอดภัยไร้ฝุ่นPMและเชื้อโรค ด้วยการบริการเครื่องฟอกอากาศตลอดเวลา ตั้งแต่ วันจันทร์ - ศุกร์ หรือเฉพาะวันทำการ เวลา 9.00 - 16.00 น. โดนท่านสามารถจองการใช้บริการห้องฯ หรือทรัพยากรภายในห้องฯ ได้ที่ https://cmu.to/socanp-IT-booking (Login ผ่าน CMU Mail)

2. CO-LEARNING SPACE  ที่พร้อมให้บริการนักศึกษาจากทุกคณะได้มานั่งทำงาน  และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์และโมเดิร์น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. บนพื้นที่ชั้น 3 ของอาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ (ฝั่งทิศตะวันออก)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://soc-anp.soc.cmu.ac.th/ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 5394 3575