อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์

อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), National University of Singapore, Singapore, 2021
M.A. (Anthropology), University of Sussex, UK, 2015
M.A. (Women’s Studies), Chiang Mai University, Thailand, 2008
B.A. (History), Payap University, Thailand, 2001

ความสนใจทางวิชาการ

การเมืองเรื่องเพศสภาวะ, แรงงานผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติ, ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่น, คนไร้สัญชาติ, ชายแดนศึกษา, ประเด็นข้ามวัฒนธรรม, วิธีวิจัยสนามทางมานุษยวิทยา

ผลงานทางวิชาการ (บางส่วน)

Siriinntawong, S. (2021). “MAID: Love, Relationship, and Domestic Violence” in Feminista, 30th November 2021 (reviewed series on Netflix).
Siriinntawong, S. (2020). “‘Emotions’ and ‘Human beings’ in crisis situations” in Prachatai (or Free People) (an alternative online newspaper for social and political news in Thailand), 23rd April 2020. https://prachatai.com/journal/2020/04/87343.
Siriinntawong, S. (2018). “Mae Gieow: ‘Poverty is terrifying’” in Prachatai (or Free People) (an alternative online newspaper for social and political news in Thailand), 28th January 2018. https://prachatai.com/journal/2018/01/75071.


ช่องทางการติดต่อ

soontree753@gmail.com
-
Download CV

ที่ตั้งห้องทำงาน

อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง