กิจกรรม

SocAnp NEWS

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564

 

รอบที่ ๑   รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

               สอบข้อเขียน วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

               สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

 

รอบที่ ๒  รับสมัครระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

               สอบข้อเขียน วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

               สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

สมัครทางออนไลน์ทาง: Application for Graduate study, Chiang Mai University (cmu.ac.th)

สอบถามเพิ่มเติม: 053-943-530