กิจกรรม

SocAnp NEWS

ขอเชิญชวนบริจาคทุนการศึกษานศ. SOC ANP ผ่านระบบ e-donation

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต( SOC ANP – CMU Alumni)

เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

       เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะรวบรวมเงินสนับสนุนนี้เพื่อจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  •  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  •  053-943514 Fax :

  •  saranya.m@cmu.ac.th

  • วันที่เริ่มบริจาค : 01/06/2563

  • วันที่สิ้นสุดบริจาค : 31/10/2564

 

ลิงก์การบริจาคทุนผ่านระบบ e-donation ของมหาวิทยาลัย https://donate.cmu.ac.th/ViewFoundation.aspx?foundation_id=4