กิจกรรม

SocAnp NEWS

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

ขอเชิญศิษย์เก่า และหรือ ผู้มีจิตรศรัทธา ผู้มีใจบุญ ร่วมบริจาคเงินเข้า "โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต (SOC ANP – CMU Alumni)"

เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรวบรวมเงินสนับสนุนนี้เพื่อจัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่เดือดร้อน และครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคผ่านระบบ e-Donation ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

โปรดเข้าไปดำเนินการบริจาค ตามลิ้งค์นี้

https://donate.cmu.ac.th/ViewProject.aspx?foundation_id=4&project_id=1