กิจกรรม

SocAnp NEWS

ประกาศผลพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 19

ประกาศผลพิจารณาบทความในการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 

 

ดูประกาศผลพิจารณาบทความ คลิกที่นี่

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกแก้ไขบทความตาม คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังอีเมล soanthro.network19@gmail.com ภายใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

การประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ e-mail: soanthro.network19@gmail.com