ข่าวสาร

SocAnp NEWS

รอยแห่งวัฒนธรรม

“รอยแห่งวัฒนธรรม”

ความเป็นล้านนาที่ปรากฏผ่านรอยสักบนเรือนร่างที่นับวันจะหาชมได้ยากยิ่ง 

นำเสนอโดย คุณชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ 

 

สำหรับผู้สนใจประวัติผู้นำเสนอสามารถรับชมได้จาก https://web.facebook.com/watch/?v=420310651902413

 

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องประชุมสีฟ้า) อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่