กิจกรรม

SocAnp NEWS

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท - เอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สมัครทาง www.grad.cmu.ac.th

3 ธ.ค. - 17 ก.พ. 2562

 

หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย

22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562

 

หลักสูตรเน้นวิจัย 3 ด้าน

1. ชายแดนและข้ามชาติศึกษา

2. วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย

3. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสาธารณะ

 

*** เข้าเรียนแล้วมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ทุนทำวิจัย ทุนผู้ช่วยนักวิจัย ทุนผู้ช่วยสอน และทุนอื่นๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053 943 530

ananyacmu@gmail.com