ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ญี่ปุ่นกับภาพฝันของความเชื่อมโยงของEast Asia&อนาคตในจินตนาการบนเส้นทางรถไฟไทย-จีน

เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ SO ANTHRO SEMINAR SERIES

ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ตึก 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

EP. 6 : วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.30 น. 


หัวข้อ “ญี่ปุ่นกับภาพฝันของความเชื่อมโยงของเอเชียตะวันออก” และ “อนาคตในจินตนาการบนเส้นทางรถไฟไทย-จีน” 


โดย อ. นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ อ.ผานิตดา ไสยรส คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่