ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ \"ปัจฉิมนิเทศ\"

ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตการทำงานด้านสังคม" เพื่อเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ และเป็นแนวทางหลังจากจบการศึกษาวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เวลา 12.00 - 16.30 น.

คณะสังคมศาสตร์

โปรดดูรายละเอียดที่ลิ้งโปสเตอร์ด้านล่าง

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://soc-anp.soc.cmu.ac.th/media/com_form2content/documents/c5/a57/f28/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf