ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงาน \"มัชฌิมนิเทศ\" ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทย

งานมัชฌิมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้นปีที่ 2 ในฐานะที่จะต้องจบไปเป็นบัณฑิตในวันข้างหน้า นักศึกษาจะได้รับรู้ว่าในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสำเร็จการศึกษานั้น จะต้องดำเนินชีวิตทางการศึกษาอย่างไร เลือกเรียนวิชาโทอะไรดี? เลือกฝึกงานที่ไหนดี? การออกภาคสนาม (field) และสิ่งสำคัญที่สุดที่นักศึกษาอยากรู้ คือเรียนจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทุกๆคน มาเข้าร่วมงานมัชฌิมนิเทศในครั้งนี้

 

 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง SB4107 คณะสังคมศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: nantawat.cht@gmail.com (อาจารย์ต่อ)