ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา \"วิกฤตสิทธิชุมชนกับอำนาจนิยมในทรัพยากร\"

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "วิกฤตสิทธิชุมชนกับอำนาจนิยมในทรัพยากร" ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ.ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยากร 
อ.ดร.ชยันต์ วรรธนภูติ
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

 

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง