ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม \"WHAT IS SOCIAL ENTERPRISE\"

ชวนมาเปลี่ยนมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาสังคมใหม่ ด้วยการสร้างรายได้จากอาชีพและธุรกิจที่สามารช่วยเหลือสังคมได้พร้อมกัน ในกิจกรรม social enterprise workshop เรียนรู ้และลงมือคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จริงจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม “กาแฟ อาข่า อาม่า”  นักศึกษาที่สนใจสามารถมาลงชื่อได้ที่สำนักงานภาควิชาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มีนาคมเป็นต้นไป