ข่าวสาร

SocAnp NEWS

กิจกรรมชวนพี่บัณฑิตจิบน้ำชา

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00  ทางภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมกับนักศึกษา ได้มีการจัดงาน "ชวนพี่บัณฑิตจิบน้ำชา" ณ บริเวณลานจามจุรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานชวนพี่บัณฑิตจิบน้ำชา จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ (รหัส 54) ของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุก ๆ คน มีการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างบัณฑิต คณาจารณ์ และนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี 

รูปภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณรูปภาพจาก Mook Sitanan