ข่าวสาร

SocAnp NEWS

‘โฮะสังคม’ การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับป.ตรี ปี 4

การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในรอบ 7 ปี ของชาว #SOCANPCMU กับ


“การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

.

ปีนี้มาในตีม “ ‘โฮะสังคม’ เรื่องเก่าเล่าใหม่ไม่มีเหลือทิ้ง” ที่จะนำประเด็นทางสังคมต่าง ๆ นำมาเล่าใหม่ ผ่านคนรุ่นใหม่ ในมุมมองใหม่ ๆ มาร่วมรับฟังและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้


ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

.

ณ ห้องประชุมใหญ่ (ห้องสีแดง) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ภายในงานพบกับการนำเสนอหัวข้อวิจัย และภาพผลงานการลงภาคสนามจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนวิชา 159490 สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

.

และพบกันในงานสัมมนาวิชาการ “โฮะสังคม” เรื่องเก่าเล่าใหม่ไม่มีเหลือทิ้ง