กิจกรรม

SocAnp NEWS

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ภาควิชาสังคมวิทยาฯ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ตำแหน่งเลขที่ EP210004 จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท 

.

สมัครผ่านระบบ CMU HR e-Recruitment : https://cmu.to/2B2gb

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2566

.

สมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://www.soc.cmu.ac.th/shownotice/1336

โทรศัพท์: 0-5394-3546, 0-5394-3586