ข่าวสาร

SocAnp NEWS

สังคมไทยในสายตาของนักวิชาการญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นในสายตาของนักไทยศึกษา

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “สังคมไทยในสายตาของนักวิชาการญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นในสายตาของนักไทยศึกษา”
.
บรรยายโดย Professor Tatsuki Kataoka (Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS), Kyoto University, Japan )
.
ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และระบบออนไลน์ Zoom Meeting ID: 364 245 2920 Password 5678