กิจกรรม

SocAnp NEWS

ขอแสดงความยินดีกับ คุณ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ๖๔

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
คุณ ปิติกาญจน์ สิทธิเดช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (สาขาบริหารราชการ) ประจำปี พ.ศ. 2564

คุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช เป็นนักศึกษาเก่า วิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. รหัส 19
อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ปัจจุบันเป็น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

http://cmualumni.or.th/activity_details.php?id=377