กิจกรรม

SocAnp NEWS

ประกาศรายชื่อนศ.เพื่อสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิต SOC ANP – CMU Alumni เทอม๒/๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิตของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SOC ANP – CMU Alumni) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่  https://cmu.to/281rK

.

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ผ่านอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในเอกสารการสมัครต่อไป

.

สอบถามเพิ่มเติม: https://lin.ee/yFbdHqA หรือโทร. 0-5394-3575