กิจกรรม

SocAnp NEWS

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.- บาท

.

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสมัครคัดเลือกฯ สามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอกที่ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : Social Sciences Chaingmai University (cmu.ac.th)

โทรศัพท์: 0-5394-3546