ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ผีแห่งสิ่งเล็กๆ: ความกลัวและความเจ็บป่วยในลิตเติ้ลอินเดียของกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนาวิชาการ
 

ผีแห่งสิ่งเล็กๆ: ความกลัวและความเจ็บป่วยในลิตเติ้ลอินเดียของกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

 

บรรยายโดย อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ภาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดำเนินรายการโดย บดินทร์ เทพรัตน์

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร คณะสังคมศาสตร์