LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง HEARTBOUND และเสวนา "เพศภาวะ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์และการแต่งงานข้ามชาติ"

 Sangsan Anakot Yawachon Development Project ร่วมกับ ศูนย์สตรีศึกษา มช. จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง HEARTBOUND โดยลิขสิทธิ์จาก Documentary Club สารคดีว่าด้วยการสะท้อนประเด็นการแต่งงานข้ามแดนของผู้หญิงลาว/อิสาน โดยคนทำหนัง เยนูส เม็ตซ์ (Janus Metz) และนักมานุษยวิทยา ซิน่า พลามเป็ก (Sine Plambech) ซึ่งใช้เวลาถ่ายทำกว่า 10 ปี

หลังจบการการฉายสารคดี Heartbound ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง เพศภาวะ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์และการแต่งงานข้ามชาติ โดย 3 เฟมมินิสต์ :

Matcha Phorn-in : ผู้อำนวยการองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางเพศ และคอลัมนิสต์ ผู้เขียนบทความ “บ่แมน “อุปนิสัยที่ชี้ชะตากรรม” แต่เป็นความเหลื่อมล้ำทางเพศและชาติพันธุ์”

Daranee Thongsiri : ผู้ร่วมก่อตั้ง Feminista Plublishing and online Bookstore , คอลัมน์นิสต์และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้หญิงและสิทธิ LGBTIQ

ดำเนินรายการโดย Maliwan Senawong นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิผู็หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ นักวิชาการ ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง : เพศพาณิชย์ข้ามแดนและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หมายเหตุ: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมภาพยนต์สารคดีและร่วมเสวนา แต่ถ้าเป็นไปได้ขอรบกวนแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ

 

ลงทะเบียนที่: https://www.facebook.com/events/830025430801620/