LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

สัตว์ศึกษา: การก้าวข้ามพรมแดนระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งอื่น

 กลุ่มศึกษาด้านวัฒนธรรมและเ   มืองร่วมสมัย ร่วมกับกระบวนวิชาสัมมนาปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ SO ANTHRO SEMINAR SERIES 2020
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 


1 เมษายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
“สัตว์ศึกษา: การก้าวข้ามพรมแดนระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งอื่น”
โดย คุณพนา กันธา นักเขียนและนักแปลอิสระ

 

ขอบคุณโปสเตอร์จาก Lilit Worawutsunthorn