LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ถอดบทเรียนการทำวิจัยมานุษยวิทยาการเมือง: จากสมัชาคนจน คนเดือนตุลา คนเสื้อเหลือง ถึงโบว์ข

งานสัมมนา So Anthro สัมมนาปฏิบัติการในงานวิจัยทางสังคม


ถอดบทเรียนการทำวิจัยมานุษยวิทยาการเมือง: จากสมัชาคนจน คนเดือนตุลา คนเสื้อเหลือง ถึงโบว์ขาว

โดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จะมีการ live ทางเพจของโครงการฯ