LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยาและการวิจัย

งานสัมมนา So Anthro สัมมนาปฏิบัติการในงานวิจัยทางสังคม

หัวข้อ "ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยาและการวิจัย"

โดย ผศ.ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00

ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จะมีการ live ทางเพจของโครงการฯ