ข่าวประกาศ

รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท/เอก ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

ข่าวประกาศ: รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท/เอก (รอบที่ 3) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

on .

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท/เอก รอบที่ 3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559