ข่าวกิจกรรม

งานเสวนาสังคมศาสตร์ 4.1

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "สังคมศาสตร์ 4.1"

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "สังคมศาสตร์ 4.1" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) โปรดดูรายละเอียดที่โปสเตอร์ด้านล่าง