ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ "ปัจฉิมนิเทศ"

ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตการทำงานด้านสังคม" เพื่อเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ และเป็นแนวทางหลังจากจบการศึกษาวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เวลา 12.00 - 16.30 น.

คณะสังคมศาสตร์