ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาในหัวข้อ "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนที่สนใจประเด็นศึกษาเรื่อง "วัดพระธรรมกาย กับสังคมไทย" เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในงาน "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคน 2560 ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

 

 

งานเสวนาสังคมศาสตร์ 4.1

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "สังคมศาสตร์ 4.1"

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา "สังคมศาสตร์ 4.1" ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) โปรดดูรายละเอียดที่โปสเตอร์ด้านล่าง

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโน" โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ "ทุนนิยมคาสิโน เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว" โดยผู้เขียน รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.30-16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมสีฟ้า (ชั้นสาม)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่