banner

เชิญร่วมฟังสัมมนา "เข้านอก ออกใน สนาม"

Written by socadmin. Posted in ข่าวประกาศ

เชิญร่วมฟังสัมมนา "เข้านอก ออกใน สนาม" ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท/เอก ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 3)

ข่าวประกาศ: รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท/เอก (รอบที่ 3) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

Written by socadmin. Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา โท/เอก รอบที่ 3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

Written by socadmin. Posted in ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาในหัวข้อ "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

Written by socadmin. Posted in ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนที่สนใจประเด็นศึกษาเรื่อง "วัดพระธรรมกาย กับสังคมไทย" เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในงาน "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคน 2560 ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์