บริการวิชาการของภาควิชา

Address

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Contact

  • โทรศัพท์ 0-5389-2209
  • โทรสาร 0-5394-3546

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.