LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

“มานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา” Visual Anthropology ระยะที่ 2

เชิญร่วมงานโครงการอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

“มานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดีศึกษา” Visual Anthropology ระยะที่ 2


31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 นี้ ที่เดิม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบนี้ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน
ลงชื่อยืนยันเข้าร่วมงานและดูกำหนดการได้ตามลิ้งค์
รับ 50 ท่านเท่านั้น
https://docs.google.com/forms/d/1mo2RYMt9_o2R_pgN-d3etj_baf8_O_p1nNGHEZFqz3w/viewform?edit_requested=true