LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

หนังสือคณาจารย์ภาควิชาฯ ออกใหม่

หนังสือของคณาจารย์ในภาคฯ ออกใหม่ 3 เล่ม1. เครือข่ายพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์
โดย ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง เล่มละ 150.- บาท

2. รัฐ ความสมัยใหม่และพื้นที่หลังสมัยใหม่: การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
โดย รศ.ดร.จามะรี เชียงทองเล่มละ 200.- บาท

3. หนังสือโลกาภิวัตน์
โดย ผศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ เล่มละ 200.- บาท

** หนังสือมีวางจำหน่ายที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ และ ศูนย์หนังสือ มช. 
หรือสั่งซื้อที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ จัดส่งทางไปรษณีย์ให้ สอบถามรายละเอียดได้ที่                    โทร. 053-943528 หรือ e-mail: nscras@gmail.com**