LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาในหัวข้อ "ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่"

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเสวนาโดย

กฤษณ์ ศรีเปารยะ (บริษัท เจ็ดยอดบราเตอร์ จำกัด)
เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง (เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่)
ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ (สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ (นักวิจัยสมทบ RCSD)

ดำเนินรายการโดย 

คุณวุฒิ บุญฤกษ์


รูปภาพเพิ่มเติม