LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

งานวิจัยดีเด่น (STAR PAPER) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษ

สิ่งที่นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต้องทำก่อนสำเร็จการศึกษา คือการทำวิจัยในวิชา "สัมนา" (159490) เพื่อเป็นผลงานวิจัยชิ้นสุดท้ายที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ และทักษะที่ได้รับมาตลอดตั้งแต่เข้ามาศึกษา ในแต่ละปีการศึกษานั้น นักศึกษาในวิชาสัมนาจะทำการคัดเลือก "ผลงานดีเด่น" ของในแต่ละเซ็คชั่น ซึ่งนักศึกษาโหวตเลือกกันเองว่าชิ้นไหนคือผลงานที่เหมาะสมที่สุด และนี่คือผลงานทั้ง 7 ชิ้นที่เป็นผลงานดีเด่น (star paper) ในปีการศึกษา 2558

อีกทั้งในวันที่ 27 เมษายน 2559 เจ้าของงานวิจัยทั้งเจ็ดคนได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนในงาน "สังคมเท เทสังคม" ซึ่งเป็นงานนำเสนอผลงานประจำปี ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถดูรายละเอียดของแต่ละานวิจัยได้ที่คลังรูปภาพด้านล่าง
รูปภาพเพิ่มเติม