LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

สัมภาษณ์พี่บัณฑิต: พี่กวาง สุทธิดา มณีกุล

บทสัมภาษณ์พี่บัณฑิตจบใหม่ป้ายแดง พี่กวาง สุทธิดา มณีกุล รหัส 54 ปัจจุบันพี่กวางทำงานอยู่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

"สำหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ถ้าเรารักมัน เราก็จะทุ่มเทและเอาใจใส่ สุดท้ายผลก็จะตกมาที่เรา พี่เชื่ออย่างนั้น"สัมภาษณ์โดย:  รวิโรจน์ ไทรงาม, สิรินธร์ อมรศรีสัจจะ, พงศ์ภรณ์ พงษ์พันธุ์ (นักศึกษาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

แนะนำตัว

พี่กวาง นางสาวสุทธิดา มณีกุล รหัส 54 เป็นบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปัจจุบันทำงานที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

 

ทำไมพี่กวางถึงสนใจมาเรียนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. ?

ตอนช่วง ม.5 พี่สมัครของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรียนครูสอนภาษาจีน แต่พอถึงช่วง ม.6 มีโครงการเรียนดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พี่เลยลองสมัครของคณะสังคมศาสตร์ เพราะว่าพี่ชอบประวัติศาสตร์และผ่านเกณฑ์ แต่พี่ก็ไม่ได้คาดหวังนะ พี่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่แล้ว ตอนมาสอบข้อเขียนก็มีบทความเรื่องคนชายขอบมาให้อ่าน ตอนนั้นพี่ตอบเท่าที่รู้นะ เช่น คนพิการ เป็นต้น หลังจากประกาศผลพี่ก็ติดโครงการเรียนดีแล้วก็เข้าสัมภาษณ์ พ่อแม่พี่อยากให้เรียนที่มช. มันใกล้บ้านดี

 

ช่วงที่เรียนอยู่ใน มช. เป็นอย่างไรบ้าง เรียนยากไหม ?

ในช่วงตอนปี 1 พี่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เกรดวิชาพื้นฐานกับวิชาของสาขาช่วงนั้นก็ไม่ดีมาก เกรดพี่อยู่ที่ประมาณ 2.6 – 2.7 ช่วงนั้นก็รู้สึกท้อนะ เพราะว่าไม่เหมือนสังคมศึกษาตอนม.ปลายเลย อาจจะเป็นเพราะช่วงปี 1 เรียนวิชานอกคณะหลายวิชากับเรียนวิชาของสาขาที่ยังงงว่าเรียนอะไร แต่พอพี่เรียนมาเรื่อย ๆ ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น พี่สนใจเรียนมานุษยวิทยากายภาพ แล้วก็เลือกเรียนตามสาขาวิชาที่สนใจ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ตอนนี้พี่ก็วางแผนว่าจะเรียนปริญญาโท 

 

แล้วพี่กวางมีความประทับใจกับอาจารย์และวิชาเรียนวิชาไหนบ้าง ?

พี่ชอบอาจารย์เก่งกิจกับอาจารย์ปิ่นแก้ว เพราะว่าการสอนของอาจารย์ใช้ตัวอย่างที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิชาที่เรียน แต่อาจารย์ท่านอื่นพี่ก็ชอบ เพราะแต่ละท่านก็มีแนวทางการสอนที่แตกต่างกัน ส่วนของวิชาจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับวิชาการสร้างแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่สอนในเรื่องทฤษฎีต่าง ๆ

 

กิจกรรมที่พี่กวางทำช่วงระหว่างเรียนมีอะไรบ้าง ?

พี่ทำกิจกรรมเยอะและเป็นรองนายกสโมสร คณะสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่พี่ทำให้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น การจัดกิจกรรม การติดต่อประสานงาน เป็นประสบการณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน เพราะเราเคยทำกิจกรรมมาจริงและตอบคำถามได้

 

แนวทางการหางานและปัจจุบันทำงานอะไร ?

ในช่วงแรกพี่จะไปทำงานที่จังหวัดระยอง ในโรงงาน ตำแหน่ง CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร - ผู้สัมภาษณ์) แต่งานนี้ต้องมีประสบการณ์ พี่จึงไปสมัครของสกว.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) ตอนที่เรียกไปสัมภาษณ์จะถามประมาณว่า ช่วงที่เรียนมีประสบการณ์การทำงานหรืองานวิจัยอะไรมาบ้าง และเรียนอะไรมารวมทั้งสามารถนำมาใช้ได้อย่างไร พี่ก็อธิบายว่าที่เรียนมาช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์และแก้ปัญหาที่ตรงจุด

งานที่พี่ทำในปัจจุบันทำงานฝ่ายฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นลักษณะงานวิจัยของชาวบ้าน โดยเน้นให้ชาวบ้านแก้ปัญหามากกว่า งานวิจัยของพี่ก็เป็นงานที่สนับสนุนอีกทีหนึ่ง พี่ทำงานมาได้ 7 เดือนแล้ว ส่วนงานวิจัยของชาวบ้านก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

 

พี่กวางมีความคาดหวังในอนาคตอย่างไรบ้าง ? เช่น จะทำงานหรือเรียนต่อ ?

พี่อยากเรียนต่อที่มช. และก็มีคนแนะนำเรื่องเรียนต่ออยู่บ้าง อีกอย่างพี่ก็อยากอยู่ที่เชียงใหม่ อยู่ที่กรุงเทพฯ ค่าครองชีพสูง ช่วงนี้พี่ก็เตรียมตัวสอบปริญญาโทอยู่นะ ในอนาคตก็อยากทำงานวิจัยแบบที่เรียนมา

ช่วงที่พี่จบมาใหม่ ๆ ก็อยากเรียนต่อ แต่ตัดสินใจมาทำงานก่อน แต่ตอนนี้คิดว่าจะต้องเรียนต่อดังความตั้งใจในตอนแรก พี่อยากกลับมาเป็นอาจารย์เลยว่าจะขอทุนเรียนปริญญาเอก อย่างทุนของรัฐบาลจีน แต่ต้องเขียนแผนการเรียนเป็นภาษาจีน ซึ่งค่อนข้างยาก ถึงแม้ว่าพี่จะเรียนวิชาโทภาษาจีน ตอนนี้สำหรับพี่ครึ่งหนึ่งก็อยากกลับมาเรียนแต่ก็กลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์กับที่ทำงานเก่า เพราะทำงานร่วมกันได้ดีมาก และถ้ามาเรียนต่อก็ต้องใช้เงิน ตอนนี้ก็ยังต้องตัดสินใจต่อไป

 

อยากให้พี่ฝากถึงน้อง ๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนต่อที่ภาควิชาบ้าง

สำหรับพี่คิดว่าตัวเราต้องตัดสินใจเอง มีความพยายาม การเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ควรเลือกเรียนตามเพื่อน เราต้องคิดเองว่าเราชอบอะไร แล้วเรียนตรงนั้น ถ้าเราไม่ชอบ เราก็ไม่อยากเรียนและเวลาสอบเราก็ทำข้อสอบไม่ได้ เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ

ถึงน้อง ๆ ที่อยากเข้ามาเรียนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา น้อง ๆ อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริง เพราะมันไม่มีความหมายตายตัว อย่าตั้งคำถามว่าจบมาแล้วทำงานอะไร เพราะถ้าเรามีความรู้ความสามารถก็ต้องมีคนอยากให้เราร่วมงานด้วย ฉะนั้นน้อง ๆ ควรตั้งใจเรียนก่อนและนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ต่อไป เมื่อน้องเข้ามาเรียนแล้วควรพยายามทำความเข้าใจมัน เหมือนกับช่วงที่น้องพยายามสอบเข้ามา เพราะถ้าเรารักมัน เราก็จะทุ่มเทและเอาใจใส่ สุดท้ายผลก็จะตกมาที่เรา พี่เชื่ออย่างนั้น

รูปภาพเพิ่มเติม