LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

การประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 ที่ผ่านมา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (UPM)นำโดย ศาสตราจารย์อาหมัด  ทาร์มิซี่ ทาลิบ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาฯ กับคณะนิเวศวิทยามนุษย์  ของ UPM โดยอยู่ระหว่างการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOUเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการทำวิจัยร่วมข้ามมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ศกนี้

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย

รูปภาพเพิ่มเติม