LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

01NOV17

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้กับกรอบการวิพากษ์ของ มิเชล ฟูโกต์

 • 9.00-12.00 น.
 • ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
27MAR17

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่\"

 • 13.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17JUN17

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม\" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

 • 13.30-16.00 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
17JUN17

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"สังคมศาสตร์ 4.1\"

 • 9.00-15.00 น.
 • ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
23NOV16

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ \"ทุนนิยมคาสิโน\" โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

 • 14.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า (ชั้นสาม) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี
14OCT16

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา \"เกย์ลาว ในบริบทท่องเที่ยวอาเซียน\"

 • 13.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21SEP16

เชิญร่วมฟังสัมมนา \"เข้านอก ออกใน สนาม\"

 • 13.00 - 16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17JUN17

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา \"วิกฤตสิทธิชุมชนกับอำนาจนิยมในทรัพยากร\"

 • 13.00-16.30 น.
 • ณ.ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17JUN17

เชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • 13.00-14.30 น.
 • ณ ห้องประชุมกระจก (ตรงข้ามห้อง 4107)
23MAR16

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมนา \"การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน\"

 • 13.00 น.
 • ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นสอง อาคาร 3 (ห้องประชุมเก้าอี้แดง) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
16JUN17

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม \"WHAT IS SOCIAL ENTERPRISE\"

 • 9.00-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุม กระจก อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
17JUN17

กิจกรรมชวนพี่บัณฑิตจิบน้ำชา

 • 13.00 น.
 • ณ บริเวณลานจามจุรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่