LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

26SEP18

เสวนาทางวิชาการ 200 ปี Karl Marx (1818-2018): Marx and Marxism ความท้าทาย หรือ สิ่งที่ตายแล้ว

 • 13.30-16.30 น.
 • ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14SEP18

เสวนาวิชาการและแสดงมุทิตาจิต แด่ ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 • 9.00-17.00 น.
 • ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ อาคาร ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12SEP18

เสวนา "SO ANTHRO SEMINAR SERIES"หัวข้อ “การปกครองโดยเอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย”

 • 13.30 – 15.30
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ตึก 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09MAY18

ญี่ปุ่นกับภาพฝันของความเชื่อมโยงของEast Asia&อนาคตในจินตนาการบนเส้นทางรถไฟไทย-จีน

 • 10.30 – 12.30
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ตึก 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
04MAY18

เสวนา "SO ANTHRO SEMINAR SERIES" หัวข้อ “ดิจิตา : มหาอำนาจในการสอดส่อง”

 • 13.30 – 15.30
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ตึก 3 คณะสังคมศาสตร์
01NOV17

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้กับกรอบการวิพากษ์ของ มิเชล ฟูโกต์

 • 9.00-12.00 น.
 • ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
27MAR17

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"ผ่าทางตัน-หาทางออก ปัญหาขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่\"

 • 13.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17JUN17

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม\" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

 • 13.30-16.00 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
17JUN17

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา \"สังคมศาสตร์ 4.1\"

 • 9.00-15.00 น.
 • ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
23NOV16

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ \"ทุนนิยมคาสิโน\" โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

 • 14.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า (ชั้นสาม) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี
14OCT16

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา \"เกย์ลาว ในบริบทท่องเที่ยวอาเซียน\"

 • 13.30-16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21SEP16

เชิญร่วมฟังสัมมนา \"เข้านอก ออกใน สนาม\"

 • 13.00 - 16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17JUN17

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา \"วิกฤตสิทธิชุมชนกับอำนาจนิยมในทรัพยากร\"

 • 13.00-16.30 น.
 • ณ.ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17JUN17

เชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • 13.00-14.30 น.
 • ณ ห้องประชุมกระจก (ตรงข้ามห้อง 4107)
23MAR16

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัมนา \"การวางแผนการทำงานในตลาดงานเอกชน\"

 • 13.00 น.
 • ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นสอง อาคาร 3 (ห้องประชุมเก้าอี้แดง) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ